КОШТОРИС

Кошторис 2018

Кошторис 2019

Кошторис 2020

Рахунки благодійної допомоги

ЗВІТИ 2017

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

ЗВІТИ 2018-2019

Баланс на 1 квітня

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі  No 7д, No 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”, За І квартал 2018 р.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ За І квартал 2018 р.

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма No2д, No2м) За І квартал 2018 рік

ЗВІТ про заборгованість за бюджетними коштами (форма No 7д, No7м) на 1 квітня 2018 р.

Звіт про фінансові результати за II квартал 2018 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)за II квартал 2018 року

Баланс на 01 липня 2018 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за II квартал 2018 року

Інформація про надходження та використання бюджетних коштів станом на 01.07.2018 року

Звіт про надходження коштів, отриманих як плата за послуги (форма N2м) за 2018

Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду (форма N4-3м) 2018

Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду (форма N4-3м) за 9 місяців 2018

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N2м) за 9 місяців 2018

Звіт про надходження коштів, отриманих як плата за послуги (форма N4-1м) за 2018

Інформація про надходження та використання бюджетних коштів станом на 01.11.2019

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N2м) за 1 квартал 2019

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за І квартал 2019 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за І квартал 2019 року

ЗВІТ за перший квартал 2019 р.

БАЛАНС на 01.01.2020

ЗВІТ про фінансові результати за 2019 рік

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м) за 2019 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7м) на 01 січня 2020року

Інформація про надходження і використання коштів за 2-ий кв.2019р

інформація про надходження і використання коштів за 3-й кв. 2019 року

Інформація про надходження і використання коштів за 4-й кв. 2019 року

ЗВІТИ 2020

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги(форма N 4-1 м)за 2020 рік
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма N 4-Зм)за 2020 рік
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма N 7м)на 01 січня 2021 року
БАЛАНС на 01 січня 2021 року
Звіт ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2020 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма N 2м)за 2020 рік

БАЛАНСИ, ЗВІТИ ЗА 2021 РІК

КОШТОРИС НА 2021 РІК


Звіт про роботу школи за 2020-2021 н.р.